Publicaties

Diverse publicaties online en in print

Interview met René ten Bos (Denker des Vaderlands) in de Noorderbreedte #3 2018 over ‘voedseldruk’. Het interview gaat onder andere over vlees eten, milieu-impact, uitsterven. De Denker des Vaderlands ziet geen morele argumenten om vlees te blijven eten. Publicatie in het tijdschrift Noorderbreedte #3 2018 Voedseldruk én online op Noorderbreedte.nl.

Lees het interview met René ten Bos op Noorderbreedte.nl

Uitwerking van een artikel naar aanleiding van een interview met Hielkje Wester, de ondernemer achter Kattencafé Op z’n. kop. Publicatie op Noorderbreedte.nl.

Lees het interview met Hielkje Wester op Noorderbreedte.nl

Artikel over kattencafés over het algemeen en specifiek over twee kattencafés in de binnenstad van Groningen. Publicatie op Nooderbreedte.nl

Lees over de Groningse Kattencafé’s op Noorderbreedte.nl

Het dierenwelzijn voorop zetten en toch een succesvol bedrijf zijn Waddenvarkens laat ze zien dat het kan. Het boerengezin voelt geen druk om meer te produceren dan goed is voor de varkens. De dieren leven langer en individuele dieren krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Het vlees is smaakvoller en stijgt in waarde. Dat zorgt voor een impuls om vlees meer als een luxeproduct te gaan zien, er zuiniger mee om te gaan. Reportage uitgevoerd in het kader van mijn stage bij Noorderbreedte – gepubliceerd op Noorderbreedte.nl

Lees het artikel over de Waddenvarkens op Noorderbreedte.nl

Vissen hebben zich 80 jaar lang door de Afsluitdijk laten tegenhouden. Daaraan komt binnenkort een einde. Bij de visverbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer komt een belevingscentrum. Een plaats waar de autosnelweg en de vismigratieroute elkaar zichtbaar kruisen. Gepubliceerd op Noorderbreedte.nl

Het artikel over vismigratie is te vinden op Noorderbreedte.nl

In 2017 werden er voor het eerst drie stel-je-eigen-maaltijd-samen-routes uitgezet in Noord-Groningen, met de bedoeling om het publiek te laten zien waar hun eten vandaan komt. Eerder kon een borrelplank-route en een pompoensoep-route gereden worden, dit artikel gaat over de hutspot-route.

Lees over de Hutspotroute op Het Hogeland op Noorderbreedte.nl

Reportage van de Zuidlaardermarkt van 2017.

Lees meer over de Zuidlaardermarkt van 2017 op Noorderbreedte.nl

De Groninger Scheurkalender van 2018 werd uitgereikt, Meindert Schollema, voormalig burgemeester van de Gemeente Pekela, ontving de eerste Groninger Scheurkalender 2018 uit handen van Hent Hamming (de initatiefnemer). Daarna zette Schollema spontaan het Groninger Volkslied in en de bijna tweehonderd gasten in het kerkje in Winsum volgden hem en bezongen ons mooie Groningen.

Lees: IJs op het Hogeland – een artikel aan de hand van een interview met de eigenaresse van de foodtruck.